NİÇİN ORGANİK GÜBRE?

Toprağın birçok özelliğini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen ana bileşenlerinden bir tanesi de organik maddedir. Toprağın içinde ve üstünde bulunan bitkisel ve hayvansal doku artıkları ile bunların organik ayrışma ürünlerinden oluşan toprak organik maddesi, toprağın verimi ve korunması için gereken en önemli unsurların başında gelir.

Toprak organik maddesi bazı mineral maddelerin ayrışma hızını artırır ve toprak bünyesini düzelterek toprağın su tutma ve havalanma kapasitesini dengeye getirir. Toprağın fiziksel özelliklerini geliştirir ve toprağın kimyasal-biyolojik özelliklerine etkili olarak verimliliğini artırır. Kendisi besin maddesi kaynağı olduğu gibi, topraktaki ve mineral gübrelerdeki besinleri de yarayışlı halde tutar. Kısaca toprak organik maddesi, tarım topraklarının fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerinin ve verimlilik potansiyellerinin istenen düzeyde olabilmesinin temel koşullarından biridir.

Buna karşın Türkiye tarım topraklarının %94’ü organik madde miktarı bakımından fakirdir. Topraklarımızın %58’i kireçli olması nedeniyle yapısal bozukluklar göstermektedir. Birçok elementin eksikliği nedeniyle bitkisel üretimde verim ve kalite düşüklüğü söz konusudur. En iyi yılda bile Türkiye’de ortalama buğday verimi 288 kg/dekar iken AB’de ortalama buğday verimi 541 kg/dekar, Almanya’da 780 kg/dekar, Fransa’da ise 744 kg/dekar’dır. Bunun başlıca sebebi topraklarımızın verimlilik potansiyellerinin yüksek olmamasıdır.

Verim ve kaliteyi yükseltmek için bitki besin elementlerini ihtiva eden mineral gübrelerin kullanımı kadar organik maddece fakir tarım topraklarının bu yönden desteklenmesi de önem taşımaktadır. Toros Tarım’ın sunduğu organomineral gübreler, iki farklı işleve sahip olan organik ve mineral gübreleri uygun formülasyonlarda bir araya getirerek toprağın verim gücünün artmasına, yüksek verim ve kaliteli ürün alınmasına yardımcı olmaktadır.