BAŞKANIN MESAJI

İklim krizinin etkilerini giderek daha da derinden hissettiğimiz günümüzde, insanlık olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için öncelikle sürdürülebilir bir kalkınma modeli inşa etmek zorundayız. Dünyada şu anda egemen olan “al-yap-at” şeklindeki doğrusal ekonomi modeli, bize sürdürülebilir bir gelecek vadetmiyor. Artık her sektörde ihtiyaçlarımızı temin ederken, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini korumamız hayati önem taşıyor.

Toros Tarım olarak, kaynakların döngü içerisinde tutularak mümkün olduğunca uzun süre kullanılmasını, enerji tasarrufunu ve israfın azaltılmasını sağlayan döngüsel ekonomi modeline yönelik olarak son yıllarda önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında bünyemize kattığımız Toros Gönen Yenilenebilir Enerji A.Ş., bulunduğu bölgeden temin ettiği organik atıklardan biyogaz ve elektrik üreterek Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlarken, günde 400 ton atık bertaraf etme kapasitesiyle çevrenin korunmasında da etkin bir görev üstleniyor. 2016 yılında alanında dünyanın en iyisi seçilen tesisimiz, sıfır sıvı atık deşarjı, gelişmiş baca gazı arıtma ve ısı geri kazanım sistemleriyle tamamen çevreye saygılı üretim yapıyor. Yoğun bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olan Toros Gönen Enerji’nin Türkiye’de biyogaz, katı ve sıvı gübrenin entegre olarak üretildiği ilk tesis olması da ona özel bir değer katıyor.

Çevreye duyarlı bir enerji kaynağı olan biyogaz, döngüsel ekonominin en başarılı uygulama alanlarından biri olarak tüm dünyada hızla büyüyen bir sektör. Birçok ülkede teşvik edilen sektörde, dünya çapında farklı boyutlarda 50 milyonu aşkın işletme faaliyet gösteriyor. Üretilen biyogaz doğrudan yakıt olarak kullanılabildiği gibi, elektrik üretimi için de temiz ve verimli bir kaynak oluşturuyor.

Toros Gönen Yenilenebilir Enerji, Gönen ilçesindeki hanelerin kullandığı elektriğin yüzde 30’unu tek başına karşılarken, yıllık 70 bin ton civarında karbondioksit emisyonuna da engel oluyor. Tesis, tüm bu faydalara ek olarak yerel istihdama katkısı ve toplumun ihtiyaçlarına verdiği destekle, çevresel ve sosyal kalkınmaya dayalı iş modeli açısından da bir örnek oluşturuyor.

Gönen tesisimizin bir diğer önemli katkısı da, biyogaz üretim süreçleri sırasında çıkan atıklardan, ülkemiz topraklarının ihtiyaç duyduğu katı ve sıvı organik gübre üretmesi. Şirketin Toros Tarım bünyesine katılmasından sonra yapılan ek yatırımlarla, tesisin yılda 15 bin ton katı organik ve 10 bin ton sıvı organik gübre üretim kapasitesi 35 bin tona yükseltildi. Böylece organik artıklarından elde edilen gübre yeniden toprağa dönerken, daha fazla mahsul, daha fazla gıda üretilmesini sağlıyor. Bu döngüden hem çevre hem çiftçimiz hem de ekonomi kazançlı çıkıyor.

Toros Tarım markasıyla, ülkemizin en büyük mineral gübre üreticisi olarak 40 yıldır Türk tarımına verdiğimiz destek, organik ve organomineral gübre yatırımlarımızla daha da güç kazanıyor. Toros Gönen olarak ekonomiye ve topluma değer katıyor, sürdürülebilir enerji üretiminin gelişimine destek vererek doğanın korunmasına gururla katkı sağlıyoruz.

Saygılarımla,

AHMET EREN
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı