NİÇİN BİYOGAZ?

Organik maddelerin oksijensiz ortamda, mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünmesiyle elde edilen biyogaz yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Çevreye duyarlı bir enerji kaynağı olan biyogaz, aile ve çiftlik tipi üretimden sanayi ölçekli tesislere kadar çok farklı kapasitelerde üretilebilmekte ve ısınma, motor yakıtı, türbin yakıtı olarak elektrik ve ısı üretimi gibi amaçlarla dünyada günden güne artan bir şekilde kullanılmaktadır.

Renksiz, kokusuz, havadan hafif ve parlak mavi bir alevle yanan biyogazın ana bileşenleri metan ve karbondioksit olup, içinde az miktarda hidrojen sülfür, azot ve hidrojen bulunur. Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbaha atıkları, ince kıyılmış sap, saman, anız ve mısır gibi bitkisel artıklar, organik içerikli kentsel ve endüstriyel atıklar ile atık su arıtma çamurları biyogaz elde etmek için hammadde olarak kullanılabilir. Bu gibi maddeler hidroliz, asit oluşturma ve metan oluşumu süreçleri sonucunda temiz ve verimli bir enerji kaynağı olan biyogaza dönüşür.

Bireysel girişimlerden sanayi ölçekli tesislere kadar çok farklı kapasitelerde üretilebilen biyogaz, dünyanın yükselen temiz enerji kaynaklarından biridir. Dünya Biyogaz Birliği (WBA) verilerine göre günümüzde Çin ve Hindistan başta olmak üzere dünyada 50 milyonu aşkın mikro ölçekli biyogaz reaktörü (digester) ile 132 bini aşkın küçük, orta veya büyük ölçekli biyogaz işletmesi faaliyet göstermektedir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) verilerine göre biyogazdan elektrik üretimi son 6 yıl içinde %90 artış göstermiştir.

KAYNAK: https://www.worldbiogasassociation.org/wp-content/uploads/2019/07/WBA-globalreport-56ppa4_digital.pdf