AR-GE

Gıda zincirinin başlangıç noktası olan tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve kurulduğu günden bu yana bu süreçte etkin rol almayı şirket politikası olarak benimseyen Toros Tarım, sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından olan gübre alanında ürün portföyünü yeni ürünlerle desteklemeyi ve Türk tarımını teknolojik yeniliklerle tanıştırmayı da ana sorumluluklarından biri olarak görmektedir. Tarımsal sanayi sektörünün en büyük kuruluşu olan Toros Tarım, bitki besleme alanında Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezinin de sahibidir.

Sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmaların yürütüldüğü Ar-Ge Merkezi’nde, yeni teknolojilerle bitki besleme konusundaki verimliliğe katkı yapacak yeni ürünler geliştirilmesine öncelik verilmektedir. Merkezde, bu amaca yönelik olarak ürün geliştirme, mevcut ürünleri iyileştirme ve süreç geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen formülasyon ve geliştirme faaliyetleri ile Toros Tarım’ın mevcut ürün portföyünün farklı özelliklere sahip ve çiftçinin verimliliğine katkı sağlayacak yeni ürünlerle geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’deki tarım topraklarının yoğun ihtiyaç duyduğu organik ve organomineral gübreler de Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmaların odak noktalarından birini oluşturmaktadır. Üretim süreçlerinin geliştirilmesi, optimizasyon, üretimde enerji tasarrufu ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konular da Ar-Ge Merkezi’nin hedefleri arasında yer almaktadır.